Завдання 20

Лікарнею № 1 м. Києва оприбутковано запаси, що були закуплені Міністерством охорони здоров’я України. Відобразити операції із закупівлі, оприбуткування, передавання та списання використаних запасів в обліку установи-замовника. (папір письмовий — 4 уп. 38,4 грн.; папір для ксероксів — 8 уп. 115,2 грн.; олівці прості — 50 шт. 7,2 грн).

Оприбутковано медикаменти (сплачені шляхом передоплати за рахунок коштів загального фонду) 1200 грн., Списано використані медикаменти. Оприбутковано столовий посуд 177 грн

№ п/п Зміст господарської операції сума дт кт
Оприбутковано папір письмовий — 4 уп. 38,4 грн.; 32,00 6,40
Оприбутковано папір для ксероксів — 8 уп. 115,2 грн.; 92,16 23,04
Оприбутковано олівці прості — 50 шт. 7,2 грн. 5,64 1,13
Оприбутковано медикаменти за рахунок коштів загального фонду 1200,00 1200,00
Списано використані медикаменти. 1200,00
Оприбутковано столовий посуд 177 грн 141,60 35,40 80,81

Завдання 21

У результаті проведеної інвентаризації Завдання 20 в лікарні № 1 м. Києва були виявлені такі факти:

№ з/п Зміст господарської операції Сума, грн Дт Кт
Оприбутковано надлишки м’яса (3 кг)
Списано вартість нестачі вати в межах норм природного убутку 12,60 80,81
Списано вартість нестачі медикаментів, придбаних шляхом централізованого постачання (винних осіб не встановлено) 80,81
Списано нестачу фарби масляної (2 л), винних осіб не встановлено, нестачу віднесено на рахунок установи
Оприбутковано надлишки відер оцинкованих (2 шт.) (МШП) 6,80
Нараховано суму стягнення для відшкодування збитків установі від нестачі спирту-ректифікату

Відобразити перелічені вище операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 22

Складіть журнал господарських операцій і вкажіть первинні документи, визначить залишок готівки в касі установи на кінець періоду.

На Завдання 20 1 травня поточного року у касі бюджетної установи було 250 грн. Протягом місяця у касу надійшли гроші від підзвітної особи – 200грн., та отримано з розрахункового рахунку для виплати заробітної плати – 9000 грн., за цей період із каси виплачена зарплата – 9000 грн., а також витрачено на придбання канцелярських товарів 300 грн. через підзвітну особу

№ п/п Зміст господарської операції сума Дт Кт
В касу надійшли гроші від підзвітної особи (ПКО) 200,00
Отримано з розрахункового рахунку для виплати заробітної плати (виписка банка) 9000,00
З каси виплачена зарплата (ВКО, платіжна відомість) 9000,00
Видано під звіт кошти (ВКО) 300,00
S`250,00 9000,00 300,00
200,00 9000,00
Об 9200,00 Об 9300,00
S” 150,00

Відповідь:S” 150,00 грн.


documentaphtawn.html
documentaphtigv.html
documentaphtprd.html
documentaphtxbl.html
documentaphuelt.html
Документ Завдання 20